Roman, 2017, 152 str. Lektorirala: Tanja Sernec Oblikovala: Neža Trobec Spremna beseda: Katra Hribar Frol