jazzetna

Kristijan Kranjčan: DrummingCellist

jazzetna

Kristijan Kranjčan: DrummingCellist

Prvenstvena smer, ki ruši vsa ustaljena razumevanja glasbe same.

Samozaložba, 2017

Že golo dejstvo, da gre pri projektu DrummingCellist za solistični prvenec Kristijana Kranjčana, daje slutiti, da gre za glasbo samote. A ne tudi osamljenosti, saj se že v samem naslovu skriva dvojnost, prisotna tekom celotnega albuma. Kot tudi sicer v življenju tega med glasbo in filmom razpetega instrumentalista, ki ima za seboj naravnost zavidljivo število posnetih albumov ter koncertov na več kontinentih. Vendar, če je v njegovem primeru čelo pretežno domet klasične, so bobni sredstvo improvizacije znotraj jazzovske glasbe. In navkljub naravi posameznega instrumenta v ospredje tako pri enem kot tudi pri drugem ne postavlja ritmične ali melodične komponente, temveč ju med seboj žlahtno prepleta. Obe karakteristiki prav tako združuje z lastnim občutjem in dojemanjem glasbe, ki jo je predhodno globoko ponotranjil, najsi gre za klasična ali avtorska dela. Za to izdajo je tako izbral Cello Suite No.2 in D minor BWV 1008 Johana Sebastiana Bacha, Fratres Arva Pärta  in avtorsko skladbo The Leaving Of Siddhartha, med katere sta vešče vtkana še dva Interluda, ki imata lahko ali vlogo najosebnejših interpretacijskih vložkov ali pa ponudita poslušalcu priložnost za krajši premor.

A čeprav je srčna interpretacija močno prisotna v vseh izvedenih kompozicijah, bi dela klasičnih skladateljev morebiti vendar prej označili za glasbo zunanjosti, medtem ko oba Interluda predstavljata njihovo antitezo. Lahko ju namreč dojemamo kot glasbo notranjosti, ki prej kot da bi ponudila odgovore poraja nova vprašanja. In ta so, vsaj v glasbeniku, kakršen je Kristijan Kranjčan, vedno vsaj malce tudi v vlogi inovativnega raziskovalca, ki se rad poda v neznano. Zato, čeprav že Bachova Suita zveni nadvse sveže in drugače, bi na trenutke morda lahko prevzela vodilno vlogo togost, ne tako redka značilnost klasične glasbe. Vendar jo Kristijan vešče zaobide in jo prav z bobni razbije ter ji doda povsem novo dimenzijo, ki zlahka pritiče filmskemu dramaturškemu loku. V Fratres njegova vizualna naravnanost pride še toliko bolj do izraza, medtem ko se v avtorski in hkrati sklepni kompoziciji The Leaving Of Siddhartha čelo postavi v vlogo gonilnika ritma in se preplete z melodično linijo, prav tako umeščeno v čelo. Bobni širijo obzorja in nadgrajujejo osnovno temo, da bi sčasoma prevzeli vlogo glavnega pripovedovalca, s čimer se vlogi instrumentov zamenjata.

Že sama narava te zadnje kompozicije, pa tudi drugih, je takšna, da bi se lahko muziciranje nadaljevalo v nedogled, a zato navkljub otožnejšim barvam ne bi niti za trenutek postalo pasivno. Izredno zahteven projekt, in kakopak tudi resen, zahteva vso pozornost tako izvajalca kot poslušalca. Vendar s svojo izjemnostjo presega vloge, ki jih pripisujemo posameznim instrumentom, a ta inovativnost ne terja izgube poslušljivosti, kajti vse zveni logično, četudi nadvse globoko. In kar je najpomembneje: DrummingCellist ni plod želje po eksperimentalnosti in drugačnosti. Prej kot vse našteto je prostor, ki ga je Kristijan Kranjčan našel medtem ko je povsem naravno stopal po svoji, začrtani, poti. Je darilo … Glasbe same, ki utripa nekje globoko v njem.

Nina Novak