Pogoji poslovanja

Splošni pogoji podjetja

Nina Novak – samozaposlena v kulturi (književnica, urednica/redaktorica in kritičarka/recenzentka) objavlja pogoje poslovanja za storitve in izdelke, predstavljene v okviru te spletne strani.

Vsebine so podatki, besedila, fotografije in druge informacije, objavljene na tej spletni strani.

Kupec predstavlja vsako fizično ali pravno osebo, ki se odloči za izdelek ali storitev preko spletne strani ali kako drugače izrazi zanimanje za naročilo izdelka ali storitve.

Uporabnik je vsaka oseba, ki si ogleduje to spletno stran.

Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša vse določbe teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Specifikacija posamične storitve ali izdelka, prav tako njihova cena in možnosti plačila ter dobave, so razvidne iz ponudbe, ki jo na podlagi povpraševanja ponudnik pošlje zainteresirani osebi ali podjetju na posredovan elektronski naslov.

1. Informacije o ponudniku

PODATKI

2. Varovanje zasebnosti

Nina Novak, samozaposlena v kulturi, spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravnik osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je Nina Novak (v nadaljevanju tega besedila upravnik osebnih podatkov).

Posameznik dovoljuje upravniku upravljanje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje, ko vpiše svoje osebne podatke na to spletno stran za namen pridobitve ponudbe ali zaradi želje po obveščanju o novostih in storitvah.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list Republike Slovenije, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno, z željo po pripravi prilagojene ponudbe posamezniku.

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. Skladno z navedenim sta Evropski parlament in Svet leta 2016 sprejela novo splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki je stopila v veljavo 25. 5. 2018.  Nova splošna uredba velja za vsa podjetja, ki uporabljajo ali kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov Evropske unije. Splošna uredba postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji, nekatera vsebinska in postopkovna vprašanja pa so v Sloveniji urejena tudi v novem Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Po novi uredbi posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, mora podati izrecno privolitev v obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, prav tako morajo biti posamezniku predstavljeni nameni, na katere se njegova privolitev nanaša.

Če posameznik ne želi, da mu upravnik osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo, lahko piškotke na svojem brskalniku bodisi onemogoči ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravnika ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naveden spletni kontakt.

3. Uporaba spletne strani in vsebina

Uporabnik je dolžan uporabljati to spletno stran in storitve v skladu s pogoji poslovanja ter veljavnimi predpisi. V primeru kakršnekoli kršitve teh Pogojev poslovanja (denimo zloraba spletne strani in/ali storitve), je uporabnik odgovoren za vso nastalo škodo, medtem ko ima ponudnik pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev.

Vsebin na tej spletni strani uporabnik ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja Nine Novak.

Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne, materialne in industrijske lastnine.

4. Plačilo po predračunu ali računu

Ponudnik in kupec se glede na povpraševanje in rok dobave dogovorita o plačilu po predračunu ali računu v predpisanem roku (običajno 14 dni od izdaje računa oziroma 3 dni od izdaje predračuna). Rok za reklamacijo je 7 dni od izdaje računa.

5. Sklenitev naročila

Naročilo je sklenjeno, ko kupec ob prejemu ponudbe preko elektronske pošte potrdi sprejem in se strinja s priloženo pisno ponudbo. V primeru dolgoročnejšega sodelovanja, se med ponudnikom in naročnikom sklene pisna pogodba, ki je sestavni del poslovanja.

Ponudnik bo shranil kopijo računov in drugo spremno dokumentacijo, ki je hranjena zaradi potreb davčne in morebitnih drugih zakonodaj ter zaradi potreb izvedb morebitnih inšpekcijskih ali revizijskih pregledov. Odgovornost za hrambo računa in druge spremne dokumentacije, ki jo kupec pridobi ob naročilu storitve, je v domeni slednjega, ponudnik pa iz tega naslova ne prevzema nobene dodatne odgovornosti.

6. Obdelava osebnih podatkov

Kupec z registracijo in/ali oddajo naročila na spletni strani izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka in morebitni drugi podatki, ki jih ponudniku za namene izpolnitve pogodbe oziroma naročila posreduje kupec) uporabi za analizo podatkov in morebitno obveščanje o novostih. Vsak kupec oziroma uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče.

Ponudnik bo kot upravnik vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno relevantno zakonodajo oziroma trenutno veljavnima:

  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
  • Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15), ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen morebitnim pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

7. Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Katere podatke zbira ponudnik in zakaj?

a) Obisk spletne strani

Kaj: Ob vsakem obisku spletne strani ponudnika storitve se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oziroma drugo napravo na spletu).

Zakaj: Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Ponudnik storitev tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

b) Naročanje na spletne novice

Kaj: Pri naročanju na spletne novice ponudnik zbira vaš naslov elektronske pošte, naziv podjetja ter ime in priimek, ki ga vpišete v spletni obrazec.

Zakaj: Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novostih za področje, ki ga izberete.

Koliko časa: Podatki o vaši elektronski pošti, nazivu podjetja ter ime in priimek se shranjujejo dokler se od storitve obveščanja po elektronski pošti ne odjavite.

Ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice morate označiti, da soglašate, da ponudnik vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih za izbrano področje ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete.

Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, ponudnik ne bo pošiljal obvestil na vaš elektronski naslov niti ne bo zbiral ali obdeloval vašega naslova elektronske pošte. Ponudnik namreč za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe elektronskega naslova (imenovan opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto le osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila.

c) Povpraševanje

Kaj: Pri pošiljanju povpraševanja preko spletnega obrazca na spletni strani ponudnika, ponudnik zbira vaš naziv podjetja, ime in priimek, elektronski naslov ter kontaktni telefon, ki ga vpišete v spletni obrazec.

Zakaj: Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namen komunikacije na željo strank glede podrobnih informacij o storitvah podjetja.

Koliko časa: Podatki o vašem nazivu podjetja, ime in priimek, elektronski naslov ter kontaktni telefon se shranjujejo dokler obstaja obojestranski interes po medsebojni komunikaciji.

d) Kontakt

Kaj: Pri pošiljanju sporočila preko spletnega obrazca na spletni strani ponudnika, ponudnik zbira vaš naziv podjetja, ime in priimek, elektronski naslov ter kontaktni telefon, ki ga vpišete v spletni obrazec.

Zakaj: Ponudnik te podatke obdeluje izključno za namen komunikacije na željo strank glede medsebojne komunikacije o storitvah podjetja.

Koliko časa: Podatki o vašem nazivu podjetja, ime in priimek, elektronski naslov in kontaktni telefon se shranjujejo dokler obstaja obojestranski interes po medsebojni komunikaciji.

2. V kakšnem primeru me bo ponudnik kontaktiral?

Ponudnik vas bo kontaktiral le v primerih:

– če se naročite na spletne novice,
– če pošljete povpraševanje po storitvi,
– če pošljete naročilo za nakup knjig,
– če pošljete sporočilo preko kontaktnega obrazca.

3. Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Ponudnik vaših osebnih podatkov, pridobljenih z obiskom spletne strani oziroma z naročanjem na spletne novice, pošiljanjem povpraševanja po storitvi, nakupom knjig ali pošiljanjem sporočil preko kontaktnega obrazca ne bo posredoval tretjim osebam.

4. Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdeluje ponudnik?

Ponudnik vam bo na vašo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje v skladu z veljavno zakonodajo.

5. Zavarovanje zbranih podatkov

V skladu z ZVOP-1 sme upravnik osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravnik. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

a) Sklep:

Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bo uporabil izključno za namene, za katere jih posreduje uporabnik spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti.

b) Spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov:

Izjava je bila zadnjič posodobljena ob kreiranju spletne strani, 16. 12. 2019.

8. Izključitev odgovornosti

Upravnik spletne strani si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. Ob tem ni odgovoren za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima kupec ali naročnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ne zagotavlja točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti kupec oziroma naročnik zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.

Prav tako ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Ustrezno zaščito za uporabo spletne strani si mora zagotoviti uporabnik sam (denimo veljaven antivirusni program).

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za:

(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba ponudnikovih storitev.

(ii) Nobene stroške, ki jih povzroči nabava ali nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil.

(iii) Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.

(iv) Izjave ali obnašanje tretjih oseb, vključenih v storitve ponudnika.

9. Uporaba prava in pristojnost

Pravna razmerja med kupci, kot uporabniki spletne strani, in ponudnikom kot upravnikom spletne strani se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

10. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh pogojev poslovanja ne povzroči neveljavnosti zgoraj navedenih splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji v veljavi ostanejo še naprej.

V primeru, da so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med kupcem in ponudnikom, veljajo določila posamične pogodbe.

Pogoji sodelovanja so odvisni od zakonov in drugih elementov prava Republike Slovenije.

Ti Pogoji poslovanja pričnejo veljati dne 16. 12. 2019.