Ciklus večerov

TradEtno

Ciklus večerov TradEtno je nastal po vzoru na ciklus Nova frekvenca, a z razliko, da se TradEtno ne ukvarja s slovensko jazzovsko ustvarjalnostjo, temveč skuša ohraniti bogato tradicijo slovenske ljudske glasbene zapuščine.

Z željo po popularizaciji glasbe, ki predstavlja temelj vseh modernih zabavnih žanrov, in njeni vključitvi v javno življenje vseh nas, je jeseni 2019 v Hostlu Celica in Slovenskem etnografskem muzeju potekal ciklus štirih večerov, zasnovanih kot intervju, a nadgrajenih s koncertom.

TradEtno 2

­­­Za projektom TradEtno stoji Kulturno in etnomuzikološko društvo FOLK Slovenija, finančno pa sta ga podprla Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in sklad Živeti s pristaniščem Luke Koper. Skupaj s partnerji – SRC SAZU in KUD Sestava – so imeli obiskovalci možnost spoznati priznane glasbenike, ki delujejo kot poustvarjalci ljudske glasbe v okviru žanra preporodne glasbe, kot tudi tiste, ki ljudsko glasbo združujejo z modernimi avtorskimi pristopi.

V sklopu ciklusa TradEtno so tako gostovali: istrska zasedba Zingelci, ki jo vodi Marino Kranjac, pevke ljudskih pesmi Cintare in dve zasedbi, Brencl Banda ter Same babe, ki v svoje avtorsko delovanje vključujeta tudi motive iz ljudske glasbene zapuščine, čeprav z osnovnim delovanjem posegata na področje kantavtorske ustvarjalnosti, šansona, rocka in funka.

Nina Novak (Oiseau), kritičarka in glasbena publicistika, po stroki univerzitetna diplomirana muzikologinja, ki je vodila pogovore, je TradEtno oblikovala kot spoznavanje osnovnih značilnosti glasbe posamezne regije, kadar so bili gostje izvajalci ljudske glasbe v duhu preporodne, če pa so bili gosti ciklusa TradEtno tudi avtorji, pa kot spoznavanje besedilne motivike. Na ta način so prisotni prejeli določena znanja, s katerimi so tudi poslušalci brez glasbenega ozadja lažje razumeli melodije in skladbe, predstavljene v nadaljevanju večera ali v prepletu pogovora ter glasbe, in jih tudi ponotranjili.

Moderni prostor se od ljudske glasbe vse bolj odmika, medtem ko je javni prostor ugrabila glasba, ki dosega izredno nizke standarde v besedilnem, melodičnem in harmonskem smislu. Kritika poslušalstvu je kljub temu upravičena le, če z njim vzpostavimo komunikacijo in mu ponudimo možnost spoznavanja drugačnosti ter mu podamo orodja, s pomočjo katerih se bo z glasbo, nevajeno njihovih ušes, lahko povezalo. TradEtno ima zato prav to poslanstvo: spoznavanje, predajanje in spoštovanje slovenskega ljudskega glasbenega izročila, predvsem pa razvijanje navade poslušanja, vzgoje občinstva in dvigovanje ravni predvajane in poslušane glasbe, prav tako spodbujanje k petju.

TradEtno 3
TradEtno 4

Ciklus večerov TradEtno namreč ne zahteva mirnih, zadržanih obiskovalcev, ki bi nemo in brezizrazno spremljali dogajanje na odru, temveč želi njihovo vključenost, kar je posebnost današnjih, individualistično naravnanih kulturnih dogodkov. Še ne tako dolgo nazaj se je ljudska glasba izvajala kolektivno ob najrazličnejših priložnostih in je izražala tako veselje kot lajšala bolečino, danes pa ljudje le redko zapojejo spontano in še redkeje zaplešejo.

Tako vokalno izražanje kot pogovor in plesni vložki so v okviru ciklusa večerov TradEtno še kako zaželeni, saj druženje in skupno prizadevanje za končni rezultat, ki ni nujno vedno umetniški presežek, daje občutek pripadnosti, na katerega smo v teh brezosebnih časih kar pozabili, a nam brez dvoma vrača toplino.

Kulturno in etnomuzikoloskego drustvo FOLK Slovenija - logo