Interdisciplinarni performans V šepetu trepet

V šepetu trepet

Interdisciplinarni performans V šepetu trepet so soustvarili Nina Novak Oiseau, ki jo uvrščamo med izrazno najmočnejše slovenske pesnice, grafična oblikovalka Neža Trobec in bobnar ter tolkalec, sicer redni član Big Banda RTV Slovenija, Aleš Rendla.

Gre za inovativen pristop do poezije, ki združuje pisano besedo z likovnimi upodobitvami, video projekcijo, animacijo, glasbo in deklamacijo izbranih poetičnih utrinkov, vse pa avtorica nadgrajuje s petjem ob kitarski spremljavi.

Zaradi vsebinske širine torej ne čudi, da je performans V šepetu trepet doživel že skoraj petdeset ponovitev tako v Sloveniji kot v državah nekdanje Jugoslavije in je bil predstavljen na različnih mednarodnih literarnih festivalih, zaradi česar velja za enega največkrat izvedenih pesniških performansov znotraj ter izven Slovenije.

Govorni nastop 4

­­­Ker združuje več žanrov in zaradi vključenosti vizualnih komponent vzbuja zanimanje vseh generacij, ga je Nina Novak Oiseau nadgradila. S pristopi, značilnimi za vzgojno-izobraževalne delavnice, mladostnikom približuje pisano besedo in bogat slovenski jezik ter v njih prebuja zanimanje za knjige.

Že sama video animacija, pospremljena z glasbo, poskrbi, da je interdisciplinarni performans V šepetu trepet v obliki delavnice namenjen mladostnikom tretje osnovnošolske triade in srednješolcem, saj je prilagojen njihovem jeziku, vendar ne na škodo umetniškega izražanja.

Če je za moderne tehnologije značilno posredovanje nešteto dražljajev, se performans V šepetu trepet osredotoča na tako pogosto spregledane majhnosti iz sveta narave, s čimer mladi že med samo animacijo, ki jo spremlja nežno trepetanje avtoričinega deklamiranja izbranih poetičnih utrinkov, usmerijo pozornost vase ter se podajo v svet narave.

Delavnice tako niso zasnovane le kot recitacije, kakor se pogosto predstavlja poezija, temveč se z njimi želi mladostnike spodbuditi k razvijanju empatije do drugih živih bitij, pa tudi k lastni ustvarjalnosti.

Sestavljene so tridelno, pri čemer prvi temelji na četrturnem performansu V šepetu trepet, poimenovanem po istoimenski vizualni zbirki poetičnih utrinkov, nakar sledita pogovor z gostiteljem in razprava z mladostniki. Kadar performans traja več kot eno šolsko uro, so v vzgojno-izobraževalne delavnice V šepetu trepet vključeni še delovni listi, ki jih udeleženci izpolnjujejo, medtem ko poteka deklamacija stihov, pospremljena z video animacijo.

Govorni nastop 3
Govorni nastop 2

Tekom te so udeleženci osredotočeni na majhnosti iz narave, kakršne so klas žita, kapljica vode, bilka trave ali drevesni list, ki jih pogosto ne opazimo ali pa so za nas samoumevne naravne danosti brez večjega pomena. Vendar ima drevesni list več vlog: med drugim je lahko domovanje manjšim živim bitjem, denimo mravlji, sčasoma pa se razgradi in tako nahrani zemljo, iz katere nekega dne zraste žito. S tem interdisciplinarni performans V šepetu trepet postavlja v središče cikličnost različnih oblik življenja in mlade spodbuja k iskanju lastne vloge v svetu. Prav zato nam vrača sanje, te pa lahko razumemo le, če zares čutimo svet, ki nas obdaja. A najprej moramo občutiti sebe same.

V šepetu trepet, katerega nedeljiv del so poezija, glasba in video projekcija, mladim predstavlja drugačen svet, ki ga zaradi prekomerne uporabe elektronskih naprav ter družbenih omrežij dandanes le še redki zares spoznajo, a jim hkrati, tako kot odraslim, ponuja mnogo več; prebuja jih namreč iz otopelosti in jim vrača zavedanje, da šteje edino odgovor na vprašanje, ali še znamo biti čuječi, iskreni, empatični ljudje.