jazzetna

Zvezdana Novaković: Slovena Voices

jazzetna

Zvezdana Novaković: Slovena Voices

Odmev starih duš, v katerega se krade življenje vseh nas tukaj in zdaj.

Celinka, 2017

V Sloveniji premoremo več multitalentiranih performerjev, vpetih na različna področja umetnosti, a da pri tem ne trpi niti eden od njihovih obrazov. Mednje gotovo sodi tudi pevka, harfistka in igralka Zvezdana Novaković, ki se je zadnjih pet let posvečala raziskovanju bolgarske in balkanske ljudske glasbene ter pevske tradicije. Že pri enajstih letih je postala članica zbora Carmina Slovenica, kjer je s pomočjo Karmine Šilec, ki jo še danes smatra za svojo mentorico, več kot desetletje pilila pevske tehnike, nakar se je posvetila različnim žanrom in v Gradcu študirala jazz, v Bolgariji grleno petje ter v Göteborgu na Švedskem kompozicijo v ljudski glasbi, medtem ko se je učila še v Belorusiji, Srbiji, Bosni, na Poljskem in Hrvaškem. Vplive vsega naštetega gre zaslediti na prvencu Slovena Voices, solističnem pevskem izdelku, ki pa so ga obogatili gostje z vsega sveta (bolgarske pevke, Ladie Saxophone Qartet idr.) ter ga na ta način tudi dodatno poglobili in ga zaznamovali ne le z avtentiko prostora, iz katerega izhaja, temveč tudi tega, katerega del smo trenutno mi sami.

Tradicionalno usmerjenemu repertoarju je dodala dve avtorski skladbi: uvodno Severnica, napisano za časa bivanja na Švedskem, kjer so jo prevzeli lampijončki, ki jih ljudje postavijo na okna, in sklepno Lipe bile maškere. Slednja je navdihnjena v dolini Rezija, kjer so ohranjeni najstarejši zametki slovanskega jezika, medtem ko mimo teh avtorske elemente vnaša v aranžmaje. Prevladujejo pristopi k zborovski glasbi in zato navkljub raznolikemu repertoarju izdelek ohranja celovitost. Četudi gre v večini primerov za kratke, ponavljajoče teme, te s kroženjem razvija, jih nadgrajuje in vokalno bogati z večglasjem, razslojenimi vokalnimi linijami ali decentno instrumentalno spremljavo, ki kar najbolje zasije v skladbi Libe. Gre za bolgarsko ljudsko pesem, v kateri dekle izraža domotožje in hrepenenje po rodni hiši, kjer jo čakata mama in oče, zato moleduje dragega, da jo odpelje »tja, od kjer si me vzel«, s pomočjo harfe, za katero je poprijela pevka sama, Larise Ljungkrona na harmoniki in Nemata Battaha na arabski lutnji pa je vzdušje še bolj melanholično, otožno, a nežno hkrati.

Nepozorno poslušanje se hitro zakorenini v tradicionalnih pristopih bolgarskih, srbskih in ukrajinskih glasbenih pristopih, vendar se mednje kradejo improvizacijski vložki, kar v sicer preteklosti zavezanim skladbam daje prostranost brezčasnosti in prostorske nedorečenosti. Morda je tudi zato Bistra voda umeščena na Slovena Voices v dveh izvedbah; sprva s spremljavo String Qarteta (današnji pogled), kasneje v solistični izvedbi, kjer je edini dialog tisti med pevkami (pogled iz preteklosti). Prevladujejo odprti glasovi, s pomočjo katerih umetnica raziskuje meje glasbenega in performativnega izražanja, pri čemer poslušalca s čistim, jasnim, prodornim vokalom povsem posrka. Na nek način celo začara in vanj zaseje mir samostanske tišine (Jutarnja), v kateri odmeva le čustvo samo, ki tako pevcu kot poslušalcu vliva moč.

Nina Novak