Govorni nastop V šepetu trepet

Govorni nastop z glasbeno spremljavo V šepetu trepet

Interdisciplinarni performans V šepetu trepet so soustvarili Nina Novak Oiseau, ki jo uvrščamo med izrazno najmočnejše slovenske pesnice mlajše generacije, grafična oblikovalka Neža Trobec in bobnar ter tolkalec, sicer redni član Big Banda RTV Slovenija, Aleš Rendla.

Gre za inovativen pristop do poezije, ki združuje pisano besedo z likovnimi upodobitvami, video projekcijo, animacijo, glasbo in deklamacijo izbranih poetičnih utrinkov, vse pa avtorica nadgrajuje s petjem ob kitarski spremljavi.

Zaradi vsebinske širine torej ne čudi, da je govorni nastop z glasbeno spremljavo doživel že več kakor trideset ponovitev tako v Sloveniji kot v državah nekdanje Jugoslavije in je bil predstavljen na različnih mednarodnih literarnih festivalih.

Govorni nastop 4

­­­Ker združuje več žanrov in zaradi vključenosti vizualnih komponent vzbuja zanimanje vseh generacij, ga je Nina Novak Oiseau nadgradila. S pristopi, značilnimi za edukacijske delavnice, mladostnikom približuje pisano besedo in bogat slovenski jezik ter v njih prebuja zanimanje za knjige.

Že sama video animacija, pospremljena z glasbo, poskrbi, da je govorni nastop z glasbeno spremljavo V šepetu trepet v obliki edukacijske delavnice namenjen mladostnikom tretje osnovnošolske triade in srednješolcem, saj je prilagojen njihovem jeziku, vendar ne na škodo umetniškega izražanja.

Če je za moderne tehnologije značilno posredovanje nešteto dražljajev, se govorni nastop z glasbeno spremljavo V šepetu trepet osredotoča na majhnosti iz sveta narave, saj so te pogosto spregledane. Na ta način mladi že med samim performansom, ki ga spremlja nežno trepetanje avtoričinega deklamiranja izbranih poetičnih utrinkov, usmerijo pozornost vase in se podajo v svet narave.

Prav zato edukacijske delavnice niso zasnovane le kot govorni nastop, kakor se pogosto predstavlja poezija, temveč se z njimi želi mladostnike spodbuditi, da razvijejo empatijo do drugih živih bitij.

Edukacijske delavnice imajo tri dele, pri čemer prvi temelji na četrturnem performansu V šepetu trepet, poimenovanem po istoimenski vizualni zbirki poetičnih utrinkov, nato sledita govorni nastop oziroma pogovor z gostiteljem ter razprava z mladostniki.

Kadar traja performans več kot eno šolsko uro, so v edukacijske delavnice vključeni tudi delovni listi, ki jih udeleženci izpolnjujejo, medtem ko poteka govorni nastop, pospremljen z video animacijo.

Govorni nastop 3
Govorni nastop 2

Udeleženci so osredotočeni na majhnosti iz narave, kakršne so klas žita, kapljica vode, bilka trave ali drevesni list. Teh pogosto ne opazimo ali pa so za nas samoumevne naravne danosti brez večjega pomena. Vendar ima drevesni list več funkcij v naravi: med drugim je lahko domovanje manjšim živim bitjem, denimo mravlji, sčasoma pa se razgradi in tako nahrani zemljo, iz katere bo nekega dne zraslo žito. Tako govorni nastop z glasbeno spremljavo postavlja v središče cikličnost različnih oblik življenja in mlade spodbuja k iskanju lastne vloge v svetu. Prav zato nam vrača sanje, te pa lahko razumemo le, če zares čutimo svet, ki nas obdaja. A najprej moramo občutiti sebe same.

Govorni nastop V šepetu trepet, katerega nedeljiv del so poezija, glasba in video projekcija, mladim predstavlja drugačen svet, ki ga zaradi prekomerne uporabe elektronskih naprav in družbenih omrežij dandanes le še redki zares spoznajo, a jim hkrati, tako kot odraslim, ponuja mnogo več; prebuja namreč iz otopelosti in vrača zavedanje, da šteje edino odgovor na vprašanje, ali še znamo biti čuječi, iskreni, empatični ljudje.